Акционери

„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано на 18.01.2019 г. Към момента собственик на 100 % от акциите му е „Булгартрансгаз” ЕАД, дъщерна компания на БЕХ ЕАД и комбиниран оператор, предлагащ услуги по пренос и съхранение на природен газ.