"Булгартрансгаз" ЕАД в качеството си на оператор на газопреносна мрежа е избрал платформата за търговия на "Газов Хъб Балкан" ЕАД и участва на нея в сделки с краткосрочни стандартизирани продукти с цел извършване на действия за балансиране, съобразно изискванията на чл. 6 и чл. 9 от Регламент (ЕС) № 312/2014.