АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТАРИФНАТА СТРУКТУРА НА ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСЕЧНАТА ТАКСА ЗА ЧЛЕНСТВО

Уважаеми партньори,

Бихме желали да ви информираме, че в съответствие с чл. 40, ал. 1 от Правилата за работа на организирания борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, беше взето решение за преразглеждане на приложимата тарифна структура на дружеството, както следва:

Считано от началото на петата година от функционирането на организирания борсов пазар, а именно от 01.01.2024 г., и предвид покачващите се условно-постоянни разходи на дружеството и нивото на инфлация в страната през изминалия период, ще бъде въведено увеличаване на месечната такса за членство на клиентите на план „Classic“ от 1 400 BGN (без ДДС) на 1 700 BGN (без ДДС) на месец.

Благодарим за ползотворното взаимодействие, вашата подкрепа, обратна връзка и доверие, като оставаме ангажирани да подобряваме нашите услуги и нивото на сигурност на пазара.

Информация за обновената ценова листа можете да намерите на посочения линк:  https://balkangashub.bg/bg/products/fees

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД